Avís legal, Termes i Condicions d’ús i Política de Privacitat

OBJECTE I ACCEPTACIÓ
El present avís legal regula l’ús i utilització del lloc web www.firaverdlloc.cat (en endavant, LA WEB), del que és titular EXPO GESTIO I SERVEIS DE FIRES SL

La navegació pel lloc web li atribueix la condició d’usuari del mateix i comporta la seva acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les condicions publicades en aquest avís legal, advertint que aquestes condicions podran ser modificades sense notificació prèvia per part de EXPOGESTIÓ, en aquest cas es procedirà a la seva publicació i avís amb la màxima antel•lació possible.

Per això és recomanable llegir atentament el seu contingut en cas de desitjar accedir i fer ús de la informació i dels serveis oferts des d’aquest lloc web.

L’usuari a més, s’obliga a fer un ús correcte del lloc web de conformitat amb les lleis, la bona fe, l’ordre públic, els usos del tràfic i el present Avís Legal, i respondrà enfront a EXPOGESTIÓ o enfront a tercers, de qualsevols danys i perjudicis que poguessin causar-se com a conseqüència de l’incompliment d’aquesta obligació.

Qualsevol utilització diferent a l’autoritzada està expressament prohibida, podent EXPOGESTIÓ denegar o retirar l’accés i el seu ús en qualsevol moment.

 

IDENTIFICACIÓ I COMUNICACIÓ
EXPOGESTIÓ, en compliment de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, li informa que:
• La seva denominació social és: EXPO GESTIO I SERVEIS DE FIRES SL
• El seu nom comercial és: EXPOGESTIÓ
• El seu CIF és: B64264641
• El seu domicili social està a: C/ Balmes 6 08750 Molins de Rei Barcelona
• Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona número 38768 foli18, full B 334710 inscrip 1ª
Per a comunicar-se amb nosaltres, posem a la seva disposició diferents mitjans de contacte que detallem a continuació:
Telèfon: 936 66 60 50
E-mail: info@expogestio.com
Totes les notificacions i comunicacions entre els usuaris i EXPOGESTIÓ es consideraran eficaces, a tots els efectes, quan es realitzin a través de qualsevol mitjà dels detallats anteriorment.

 

CONDICIONS D’ACCÉS I UTILIZACIÓ
El lloc web i els seus serveis són d’accés lliure i gratuït. No obstant, EXPOGESTIÓ pot condicionar la utilització d’alguns dels serveis oferts a la seva web al previ emplenament del corresponent formulari.

L’usuari garanteix l’autenticitat i actualitat de totes aquelles dades que comuniqui a EXPOGESTIÓ i serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi.

L’usuari es compromet expressament a fer un ús adequat dels continguts i serveis de EXPOGESTIÓ i a no emprar-los per a, entre altres:
1. Difondre continguts delictius, violents, pornogràfics, racistes, xenòfobs, ofensius, d’apologia del terrorisme o, en general, contraris a la llei o a l’ordre públic.
2. Introduir a la xarxa virus informàtics o realitzar actuacions susceptibles d’alterar, espatllar, interrompre o generar errors o danys en els documents electrònics, dades o sistemes físics i lògics d’EXPOGESTIÓ o de terceres persones; així com obstaculitzar l’accés d’altres usuaris al lloc web i als seus serveis mitjançant el consum massiu dels recursos informàtics a través dels quals EXPOGESTIÓ presta els seus serveis.
3. Intentar accedir als comptes de correu electrònic d’altres usuaris o a àrees restringides dels sistemes informàtics de EXPOGESTIÓ o de tercers i, en el seu cas, extreure informació.
4. Vulnerar els drets de propietat intel•lectual o industrial, així com violar la confidencialitat de la informació d’EXPOGESTIÓ o de tercers.
5. Suplantar la identitat de qualsevol altre usuari.
6. Reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició de, o qualsevol altra forma de comunicació pública, transformar o modificar els continguts, tret que es compti amb l’autorització del titular dels corresponents drets o això resulti legalment permès.
7. Recollir dades amb finalitat publicitària i de remetre publicitat de qualsevol classe i comunicacions amb finalitats de venda o unes altres de naturalesa comercial sense que intervingui la seva prèvia sol•licitud o consentiment.

Tots els continguts del lloc web, com textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, programari, així com el seu disseny gràfic i codis font, constitueixen una obra la propietat de la qual pertany a EXPOGESTIÓ, sense que puguin entendre’s cedits a l’usuari cap dels drets d’explotació sobre els mateixos més enllà de l’estrictament necessari per al correcte ús de la web.

En definitiva, els usuaris que accedeixin a aquest lloc web poden visualitzar els continguts i efectuar, si s’escau, còpies privades autoritzades sempre que els elements reproduïts no siguin cedits posteriorment a tercers, ni s’instal•lin a servidors connectats a xarxes, ni siguin objecte de cap tipus d’explotació.

Així mateix, totes les marques, noms comercials o signes distintius de qualsevol classe que apareixen al lloc web són propietat d’EXPOGESTIÓ, sense que pugui entendre’s que l’ús o accés al mateix atribueixi a l’usuari dret algun sobre els mateixos.

La distribució, modificació, cessió o comunicació pública dels continguts i qualsevol altre acte que no hagi estat expressament autoritzat pel titular dels drets d’explotació queden prohibits.

L’establiment d’un hipervincle no implica en cap cas l’existència de relacions entre EXPOGESTIÓ i el propietari del lloc web en la qual s’estableixi, ni l’acceptació i aprovació per part d’EXPOGESTIÓ dels seus continguts o serveis.

EXPOGESTIÓ no es responsabilitza de l’ús que cada usuari li doni als materials posats a disposició en aquest lloc web ni de les actuacions que realitzi sobre la base dels mateixos.

 

EXCLUSIÓ DE GARANTIES I DE RESPONSABILITAT
El contingut del present lloc web és de caràcter general i té una finalitat comercial, garantint plenament l’accés a tots els continguts, a la seva exhaustivitat, correcció, vigència o actualitat.

EXPOGESTIÓ declina qualsevol responsabilitat respecte a la informació que es trobi fora d’aquesta web i no sigui gestionada directament pel nostre web màster (administrador del lloc web). La funció dels links que apareixen en aquesta web és exclusivament la d’informar a l’usuari sobre l’existència d’altres fonts susceptibles d’ampliar els continguts que ofereix aquest lloc web. EXPOGESTIÓ no garanteix ni es responsabilitza del funcionament o accessibilitat dels llocs enllaçats; ni suggereix, convida o recomana la visita als mateixos, per la qual cosa tampoc serà responsable del resultat obtingut. EXPOGESTIÓ no es responsabilitza de l’establiment d’hipervincles per part de tercers.

 

POLÍTICA DE PRIVACITAT
A continuació li indiquem els detalls referits als diferents tractaments de dades personals que realitzem a EXPO GESTIO I SERVEIS DE FIRES SL.
• Tractament de les dades personals de potencials clients i contactes via web
• Informació bàsica sobre Protecció de dades
Responsable: EXPO GESTIO I SERVEIS DE FIRES SL
Finalitat: Prestar els serveis sol•licitats, així com l’enviament de comunicacions comercials i newsletters informatives.
Legitimació: Execució d’un contracte.
Consentiment de l’interessat.
Destinataris: No es cediran dades a tercers, llevat obligació legal.
Drets: Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, indicats a la informació addicional, que pot exercir dirigint-se al responsable del tractament.
• Informació addicional sobre Protecció de dades

Qui és el responsable del tractament de les seves dades?
Entitat: EXPO GESTIO I SERVEIS DE FIRES SL – NIF: B64264641
Direcció postal: C/ Balmes 6 08750 Molins de Rei Barcelona
Telèfon: 936 66 60 50
Correu electrònic: info@expogestio.com

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?
A EXPO GESTIO I SERVEIS DE FIRES SL tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat d’atendre la seva sol•licitud i enviar-li comunicacions comercials, així com els nostres butlletins.

Durant quant de temps conservarem les seves dades?
Les dades es conservaran mentre l’interessat no sol•liciti la seva supressió.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?
Li indiquem la base legal per al tractament de les seves dades:
• Execució d’un contracte: Prestació dels serveis sol•licitats.
• Consentiment de l’interessat: Atendre la seva sol•licitud i enviar-li comunicacions comercials, així com els nostres butlletins.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?
No es cediran dades a tercers, llevat obligació legal.

Transferències de dades a tercers països.
No estan previstes transferències de dades a tercers països.

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?
Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a EXPO GESTIO I SERVEIS DE FIRES SL estem tractant, o no, dades personals que els concerneixin.
Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol•licitar la rectificació de les dades inexactes o, en el seu cas, sol•licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a què van ser recollides. Igualment té dret a la portabilitat de les seves dades.
En determinades circumstàncies, els interessats podran sol•licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest cas, EXPO GESTIO I SERVEIS DE FIRES SL deixarà de tractar les dades, llevat per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.
Podrà exercitar materialment els seus drets de la següent forma: dirigint-se al responsable del tractament.

En el cas de contractar serveis firals mitjançant la web, els interessats autoritzen l’ús de dades fiscals i comercials per a la gestió de la contractació, emissió de factures, activar l’alta de client i tot el que s’esdevingui per a l’execució del servei

Quan es realitzi l’enviament de comunicacions comercials utilitzant com a base jurídica l’interès legítim del responsable, l’interessat podrà oposar-se al tractament de les seves dades amb aquesta fi.

Si ha donat el seu consentiment per a alguna finalitat concreta, té dret a retirar el consentiment donat en qualsevol moment, sense que això afecti a la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

Les dades de caràcter personal, empresarial i fiscal que sol•licitem són imprescindibles per atendre la seva sol•licitud, resoldre qüestions plantejades i prestar els serveis contractats. En cas de no facilitar tota la informació necessària, no podrem atendre la seva sol•licitud, ni enviar la informació sol•licitada ni prestar els serveis sobre els quals el titular de les dades estigui interessat.

En cas de que senti vulnerats els seus drets pel que fa a la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control en matèria de Protecció de Dades competent a través del seu lloc web: www.agpd.es.
• Tractament de les dades personals de potencials clients i contactes via web
• Informació bàsica sobre Protecció de dades
Responsable: EXPO GESTIO I SERVEIS DE FIRES SL
Finalitat: Prestar els serveis sol•licitats, així com l’enviament de comunicacions comercials i newsletters informatives.
Legitimació: Execució d’un contracte, Interès legítim del responsable o Consentiment de l’interessat.
Destinataris: No es cediran dades a tercers, llevat obligació legal.
Drets: Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, indicats a la informació addicional, que pot exercir dirigint-se al responsable del tractament.
• Informació addicional sobre Protecció de dades

Qui és el responsable del tractament de les seves dades?
Entitat: EXPO GESTIO I SERVEIS DE FIRES SL – NIF: B64264641
Direcció postal: C/ Balmes 6 08750 Molins de Rei Barcelona
Telèfon: 936 66 60 50
Correu electrònic: info@expogestio.com

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?
A EXPO GESTIO I SERVEIS DE FIRES SL tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de prestar els serveis que ens ha sol•licitat, atendre les seves sol•licituds d’informació i enviar-li comunicacions comercials.

Durant quant de temps conservarem les seves dades?
Les dades es conservaran mentre l’interessat no sol•liciti la seva supressió.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?
Li indiquem la base legal per al tractament de les seves dades:
• Execució d’un contracte: Prestació dels serveis sol•licitats.
• Interès legítim del responsable: Enviament de comunicacions comercials sobre els nostres serveis i/o productes.
• Consentiment de l’interessat: Enviament de comunicacions comercials sobre els nostres serveis i/o productes en base a sol•licituds prèvies mantingudes amb el responsable del tractament.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?
No es cediran dades a tercers, llevat obligació legal.

Transferències de dades a tercers països.
No estan previstes transferències de dades a tercers països.

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?
Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a EXPO GESTIO I SERVEIS DE FIRES SL estem tractant, o no, dades personals que els concerneixin.
Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol•licitar la rectificació de les dades inexactes o, en el seu cas, sol•licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a què van ser recollides. Igualment té dret a la portabilitat de les seves dades.
En determinades circumstàncies, els interessats podran sol•licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest cas, EXPO GESTIO I SERVEIS DE FIRES SL deixarà de tractar les dades, llevat per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.
Podrà exercitar materialment els seus drets de la següent forma: dirigint-se al responsable del tractament.

Quan es realitzi l’enviament de comunicacions comercials utilitzant com a base jurídica l’interès legítim del responsable, l’interessat podrà oposar-se al tractament de les seves dades amb aquesta fi.

Si ha donat el seu consentiment per a alguna finalitat concreta, té dret a retirar el consentiment donat en qualsevol moment, sense que això afecti a la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

Les dades de caràcter personal que sol•licitem són imprescindibles per atendre la seva sol•licitud, resoldre qüestions plantejades i prestar els serveis contractats. En cas de no facilitar tota la informació necessària, no podrem atendre la seva sol•licitud, ni enviar la informació sol•licitada ni prestar els serveis sobre els quals el titular de les dades estigui interessat.

En cas de que senti vulnerats els seus drets pel que fa a la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control en matèria de Protecció de Dades competent a través del seu lloc web: www.agpd.es.

 

PROCEDIMENT EN CAS DE REALITZACIÓ D’ACTIVITATS DE CARÀCTER IL•LÍCIT
En el cas que qualsevol usuari o un tercer consideri que existeixen fets o circumstàncies que revelin el caràcter il•lícit de la utilització de qualsevol contingut i/o de la realització de qualsevol activitat a les pàgines web incloses o accessibles a través del lloc web, haurà d’enviar una notificació a EXPOGESTIÓ identificant-se degudament i especificant les suposades infraccions i declarant expressament i sota la seva responsabilitat que la informació proporcionada en la notificació és exacta.

Per a tota qüestió litigiosa que incumbeixi al lloc web de EXPOGESTIÓ, serà aplicable la legislació espanyola, sent competents els Jutjats i Tribunals de Barcelona (España).

 

PUBLICACIONS
La informació administrativa facilitada a través del lloc web no substitueix la publicitat legal de les lleis, normatives, plans, disposicions generals i actes que hagin de ser publicats formalment als diaris oficials de les administracions públiques, que constitueixen l’únic instrument que dóna fe de la seva autenticitat i contingut. La informació disponible en aquest lloc web ha d’entendre’s com una guia sense propòsit de validesa legal.

 

POLÍTICA DE COOKIES
Què són les cookies?
Una cookie és un fitxer que es descarrega en el seu ordinador en accedir a determinades pàgines web. Les cookies permeten a una pàgina web, entre altres coses, emmagatzemar i recuperar informació sobre els hàbits de navegació d’un usuari o del seu equip i, depenent de la informació que continguin i de la forma en què utilitzi el seu equip, poden utilitzar-se per reconèixer a l’usuari.

Per a què utilitzen les cookies aquesta pàgina web i quins són?
Aquesta pàgina web utilitza les cookies per a una sèrie de finalitats, incloses:
• Anàlisi: són aquelles cookies que bé, tractades per nosaltres o per tercers, ens permeten quantificar el nombre d’usuaris i així realitzar el mesurament i anàlisi estadístic de la utilització que fan els usuaris del servei. Per això s’analitza la seva navegació a la nostra pàgina web per tal de millorar l’experiència de l’usuari.
• Tècniques: Són aquelles necessàries per a la navegació i el bon funcionament de la nostra pàgina web. Permeten per exemple, controlar el tràfic i la comunicació de dades, accedir a parts d’accés restringit, utilitzar elements de seguretat, emmagatzemar continguts per a poder difondre vídeos o compartir continguts a través de xarxes socials.

El detall de les cookies utilitzades en aquesta pàgina web és el següent:

Cookies Nom Tipus Propòsit Més informació
_ga _gid _gat Google Analytics De tercers Recollir informació sobre la navegació dels usuaris pel lloc amb la finalitat de conèixer l’origen de les visites i altres dades similars a nivell estadístic. No obté dades dels noms o cognoms dels usuaris ni de l’adreça postal concreta des d’on es connecten. Google Analytics Centre de privacitat de Google: http://www.google.com/intl/es/policies/privacy/
PHP SESSID Tècnica Pròpia S’usa per controlar la sessió de l’usuari. Necessàries per a la navegació i el bon funcionament de la nostra pàgina web. S’activa automàticament. https://firaverdlloc.cat/
cookie notice accepted Tècnica Pròpia Detecta que ja t’hem explicat la nostra política de cookies. Una vegada que l’hagis acceptat o continuïs navegant, gràcies a aquesta cookie no et tornem a mostrar una vegada i una altra el mateix avís. Llegiu-ne més: https://firaverdlloc.cat/avis-legal-termes-i-condicions-dus-i-politica-de-privacitat/
Woocommerce cart hash Woocommerce De tercers Cookie per al funcionament de la tenda online :
sb Facebook De tercers Són cookies proporcionades per Facebook que s’estableixen quan un visitant es registra per utilitzar el seu servei de Facebook. https://es-es.facebook.com/privacy/:
fr Facebook De tercers S’utilitza per oferir la funció “M’agrada” de facebook i un comptador de seguidors dels continguts concrets. https://es-es.facebook.com/privacy/:
datr Facebook De tercers S’utilitza per identificar el navegador web que s’utilitza per connectar-se a Facebook independentment de l’usuari que ha entrat. https://es-es.facebook.com/privacy/:
_gid _ga Twitter De tercers Usen aquestes tecnologies: per iniciar sessió a Twitter, guardar les seves preferències, personalitzar el contingut que veu, protegir-ho contra spam i abús, i mostrar-li anuncis que siguin més útils per a vostè. https://twitter.com/en/privacy:
Twitter De tercers S’utilitzen per twittejar i identificar-se al lloc web a través d’un compte de Twitter, així com informació sobre el contingut vist per l’usuari per mostrar publicitat en funció del mateix. https://twitter.com/en/privacy:
_eu_cn Twitter De tercers S’utilitza per identificar el lloc i compartir continguts. https://twitter.com/en/privacy:

Nota: Les cookies de tipus ‘pròpies’ són utilitzades només pel propietari d’aquesta web i les cookies ‘De tercers’ són utilitzades, pel prestador del servei que està detallat en el quadre anterior.

Eliminar o bloquejar les cookies
Vostè pot permetre, bloquejar o eliminar les cookies instal•lades en el seu equip mitjançant la configuració de les opcions del navegador instal•lat en el seu ordinador.
Pot veure més informació sobre el seu navegador i les cookies als següents enllaços:

Complement d’inhabilitació per a navegadors de Google Analytics

Si desitja rebutjar les cookies analítiques de Google Analytics en tots els navegadors, de manera que no s’enviï informació seva a Google Analitys, pot descarregar un complement que realitza aquesta funció des d’aquest enllaç: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.